Barns delaktighet och inflytande i förskolan

DSpace Repository

Barns delaktighet och inflytande i förskolan

Details

Files for download
Icon
Barns möjlighet ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns delaktighet och inflytande i förskolan
Author Verngren, Amanda ; Wåhlin, Linda
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att undersöka hur begreppen delaktighet och inflytande arbetas med ute på förskolorna. Men vi kände att vi ville fördjupa oss på hur en avdelning jobbade och var inte ute efter att jämföra olika resultat på olika avdelningar eller förskolor. Genom att vi gjort kvalitativa intervjuer och varit ute och observerat så har vi fått resultat på att det skiljer sig på vad de säger och hur de gör på avdelningen vi varit ute på. Det som också var intressant var att det skiljer sig i hur pedagogerna svarat på intervjuerna. De som var barnskötare svarade likadant medan förskolläraren såg det på ett annat vis. Vi kom fram till att det var mycket regler och rutiner som styrde verksamheten, så barnens möjlighet till delaktighet och inflytande begränsades. Pedagogerna skyllde mycket på att barngruppen var ”jobbig” och att de inte kunde släppa på tyglarna så mycket som de önskat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Inflytande
Delaktighet
Demokrati
Handle http://hdl.handle.net/2043/16635 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics