Pedagogers upplevelse av skolans fysiska miljö för barn i behov av särskilt stöd

DSpace Repository

Pedagogers upplevelse av skolans fysiska miljö för barn i behov av särskilt stöd

Details

Files for download
Icon
Pedagogers upplevelse ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers upplevelse av skolans fysiska miljö för barn i behov av särskilt stöd
Author Nilsson, Christina
Date 2013
English abstract
The purpose of this study is to take the teachers' perspective, examining the physical environment in schools for children in need of special support. Through observations and interviews with educators who have assumed the study's main question "How do the teachers of the physical environment in schools for children with special needs?" Has the collected empirical material was analyzed by means of the study, two theoretical perspectives: salutogenic approach / SOC and Vygotsky's developmental psychology and previous research and background. The results of the study show that teachers find that the physical environment is very important for children in need of special support. For a student, only a small change in the environment can be the difference between experiencing SOC and feel included or to experience chaos.
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att utifrån pedagogernas perspektiv undersöka den fysiska miljöns betydelse i skolan för barn i behov av särskilt stöd. Genom observationer och intervjuer med pedagoger som har utgått ifrån studiens huvudfråga ”Hur upplever pedagogerna den fysiska miljön i skolan för barn i behov av särskilt stöd?”, har det insamlade empiriska materialet analyserats med hjälp av studiens två teoretiska perspektiv: salutogent synsätt/KASAM och Vygotskijs utvecklingspsykologi samt tidigare forskning och bakgrund. Resultatet av studien visar att pedagogerna upplever att den fysiska miljön har stor betydelse för barn i behov av särskilt stöd. För en elev kan endast en liten förändring i miljön vara skillnaden mellan att uppleva KASAM och känna sig inkluderad eller att uppleva kaos.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Barn i behov av särskilt stöd
Fysisk miljö
Inkludering
KASAM
Pedagogers upplevelse
Vygotskijs utvecklingspsykologi
Handle http://hdl.handle.net/2043/16636 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics