Pedagogisk dokumentation i förskolan - en studie om förskolepedagogers syn på pedagogisk dokumentation

DSpace Repository

Pedagogisk dokumentation i förskolan - en studie om förskolepedagogers syn på pedagogisk dokumentation

Details

Files for download
Icon
Pedagogisk dokume ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogisk dokumentation i förskolan - en studie om förskolepedagogers syn på pedagogisk dokumentation
Author Arvidsson, Johanna ; Kollberg, Emily
Date 2013
Swedish abstract
Vårt syfte med denna studie var att undersöka hur pedagoger arbetar med pedagogisk dokumentation. Vi ville försöka få en förståelse av hur den pedagogiska dokumentationen kan användas i vardagen på förskolan och hur den kan användas i utvecklande syfte för verksamheten. Vi vill även få en bild av vilka möjligheter samt svårigheter pedagoger ser med pedagogisk dokumentation. Vår förhoppning var att pedagogerna som vi intervjuade ville dela med sig av sina reflektioner och känslor kring detta. Resultatet visar att majoriteten av pedagogerna vi intervjuat varit positivt inställda till arbetet med pedagogisk dokumentation. Det visar sig även i vår studie att det inte finns något specifikt sätt att arbeta med dokumentationen utan alla har olika synsätt på det praktiska genomförandet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Pedagogisk dokumentation
barnsyn
Handle http://hdl.handle.net/2043/16637 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics