Pedagogisk dokumentation - En studie om fem pedagogers tolkning av pedagogisk dokumentation

DSpace Repository

Pedagogisk dokumentation - En studie om fem pedagogers tolkning av pedagogisk dokumentation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogisk dokumentation - En studie om fem pedagogers tolkning av pedagogisk dokumentation
Author Lundgren, Mariana
Date 2013
Swedish abstract
I många förskolor används idag pedagogisk dokumentation som ett sätt att utvärdera förskolans kvalitetsarbete som står i den reviderade läroplanen (Skolverket, 2010). Mitt syfte med examensarbetet är att se hur begreppet pedagogisk dokumentation tolkas av olika pedagoger. Jag valde tre frågeställningar som skulle ge svar på mitt syfte. Hur tolkas dokumentationsarbetet, finns det några nackdelar samt hur tyder pedagogerna barnens uppfattning. Den kvalitativa forskningsmetoden användes i studien och resultaten kommer från de svar jag fick ifrån intervjuer som genomfördes med pedagogerna. Resultatet visar att pedagogerna ställer sig positiva till dokumentationsarbetet trots de nackdelar som finns och syftet är att synliggöra barnens lärande och utveckling. Resultatet visar också att pedagogerna inte fört en diskussion med barnen om hur de upplever dokumentationsarbetet utan de kan endast svara med ett antagande om deras uppfattningar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 41
Language swe (iso)
Subject . Dokumentationsarbete
etiska aspekter
pedagogisk dokumentation
reflektion
sociokulturellt perspektiv
styrdokument
Handle http://hdl.handle.net/2043/16640 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics