Barn i behov av särskilt stöd i förskolan

DSpace Repository

Barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barn i behov av särskilt stöd i förskolan
Author Nilsson, Cornelia ; Nilsson, Emma
Date 2013
English abstract
Our purpose of this study is to find out the teachers' interpretations of children with special needs, but also see differences between teachers' beliefs about these children in preschool. We want to investigate how educators describe the resources and support available at preschools , and thereby stimulate thoughts and ideas of educators in special education and children with special needs. This work gives an overview of the background knowledge about children with special needs in preschools through qualitative interviews , we wanted to see the following: • How do teachers describe the concept of children with special needs? • How do educators express the importance in treatment for children with special needs? • How do teachers talk about support and resources for children with special needs in preschool? In summary, the results indicate that all the children in anyway is in need of special support. The teachers in preschool have to respond to the children based on each individual child's needs. It is the teachers who must adapt to the kids, not the other way around , this we could learn from our interviews.
Swedish abstract
Vårt syfte med denna studie är att ta reda på pedagogers tolkningar av begreppet barn med särskilda behov, men även se skillnader mellan pedagogers föreställningar kring dessa barn inom förskolan. Vi vill undersöka hur pedagogerna beskriver resurser och stöd som finns på förskolorna, och därmed väcka tankar och idéer hos pedagoger inom specialpedagogik och för barn med särskilda behov. Arbetet ger en översikt över kunskapsbakgrunden om barn i behov av särskilt stöd i förskolan med hjälp av kvalitativa intervjuer ville vi se följande: • Hur beskriver pedagoger begreppet barn med särskilda behov? • Hur ser pedagogerna på bemötandets betydelse för barn med särskilda behov? • Hur pratar pedagogerna om stöd och resurser för barn med särskilda behov i förskolan? Sammanfattningsvis pekar resultatet på att alla barn på något vis är i behov av särskilt stöd. Pedagogerna i förskolan ska bemöta barnen utifrån varje enskilt barns behov. Det är pedagogerna som ska anpassa sig efter barnen, inte tvärtom, detta kunde vi avläsa från våra intervjuer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Barn
Bemötande
Förskola
Specialpedagogik
Särskilt stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/16644 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics