”Det är dags att bestämma var man ska.”

DSpace Repository

”Det är dags att bestämma var man ska.”

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Det är dags att bestämma var man ska.”
Author Ernström, Sofia ; Sjögestam, Malin
Date 2013
Swedish abstract
Studiens syfte var att få en djupare inblick i vilken betydelse högstadieelevers självkännedom, deras kunskaper om arbetslivet samt hur betydelsefulla personer påverkar deras val av gymnasieprogram. Syftet var även att ta reda på huruvida eleverna tänker på gymnasievalets betydelse för framtiden. En kvalitativ studie gjordes med sex elever i nionde klass som står inför gymnasievalet. Resultatet visade på brister gällande elevernas självkännedom samt deras kunskaper om arbetslivet. Eleverna påvisar tankar om framtiden men för en del är det inte lika tydligt. Samtliga elever har på ett eller annat sätt påverkats av närstående i samband med gymnasievalet. Dock känner eleverna att de tagit ett självständigt beslut. Resultatet analyserades med hjälp av teorierna careership och cognitive information process. Teorierna innefattar begrepp som förklarar hur orsaker kan påverka ett karriärval samt hur individer kan lösa sina karriärproblem. Studien gjordes då vi som blivande studie- och yrkesvägledare eventuellt kommer att arbeta med ungdomar i valsituationer och detta är viktiga komponenter att ta hänsyn till för att hjälpa eleverna att göra väl genomtänka val.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Arbetslivskunskap
Framtidssyn
Gymnasieval
Högstadieelever
Självkännedom
Skolvalet
Handle http://hdl.handle.net/2043/16650 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics