”Det är dags att bestämma var man ska.”

DSpace Repository

”Det är dags att bestämma var man ska.”

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ernström, Sofia
dc.contributor.author Sjögestam, Malin
dc.date.accessioned 2014-01-09T06:29:58Z
dc.date.available 2014-01-09T06:29:58Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16650
dc.description Studiens syfte var att få en djupare inblick i vilken betydelse högstadieelevers självkännedom, deras kunskaper om arbetslivet samt hur betydelsefulla personer påverkar deras val av gymnasieprogram. Syftet var även att ta reda på huruvida eleverna tänker på gymnasievalets betydelse för framtiden. En kvalitativ studie gjordes med sex elever i nionde klass som står inför gymnasievalet. Resultatet visade på brister gällande elevernas självkännedom samt deras kunskaper om arbetslivet. Eleverna påvisar tankar om framtiden men för en del är det inte lika tydligt. Samtliga elever har på ett eller annat sätt påverkats av närstående i samband med gymnasievalet. Dock känner eleverna att de tagit ett självständigt beslut. Resultatet analyserades med hjälp av teorierna careership och cognitive information process. Teorierna innefattar begrepp som förklarar hur orsaker kan påverka ett karriärval samt hur individer kan lösa sina karriärproblem. Studien gjordes då vi som blivande studie- och yrkesvägledare eventuellt kommer att arbeta med ungdomar i valsituationer och detta är viktiga komponenter att ta hänsyn till för att hjälpa eleverna att göra väl genomtänka val. en_US
dc.format.extent 51 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Arbetslivskunskap sv_SE
dc.subject Framtidssyn sv_SE
dc.subject Gymnasieval sv_SE
dc.subject Högstadieelever sv_SE
dc.subject Självkännedom sv_SE
dc.subject Skolvalet sv_SE
dc.title ”Det är dags att bestämma var man ska.” en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Studie- och yrkesvägledarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics