Genus i förskolan-En kvalitativ studie om hur pedagoger och barn uppfattar genus och jämställdhet i en könsneutral förskola

DSpace Repository

Genus i förskolan-En kvalitativ studie om hur pedagoger och barn uppfattar genus och jämställdhet i en könsneutral förskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Genus i förskolan-En kvalitativ studie om hur pedagoger och barn uppfattar genus och jämställdhet i en könsneutral förskola
Author Baptista, Gabriela
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur en förskoleverksamhet utformas och uppfattas av såväl genuspedagogen som barn i en så kallad könsneutral förskola. Studien utgick ifrån följande frågeställningar: Hur beskrivs och utformas den könsneutrala förskolan? Hur interagerar och förhåller sig barnen ur ett genusperspektiv? Tidigare forskning visar att genusprojekt och jämställdhetsarbeten har sitt ursprung sedan några decennier tillbaka, men under olika omständigheter varit svårt att bedriva arbeten i förskolans och skolans värld. Inte förrän de sista åren har genus och jämställdhetsarbeten fått starka reaktioner och projekten har förstärks och drivs igenom. Studien är genomfört på en så kallad könsneutral förskola där intervjuer och observationer har använts som kvalitativa metod. Samtliga intervjuer och observationer har transkriberats och senare analyserats utifrån de frågeställningarna studien bygger på. I mitt resultat framkom det att utformningen av en könsneutral förskola bygger på alla pedagogernas förhållningsätt, deras engagemang och arbetssätt med barnen. Genuspedagogens vision var att belysa ett jämställdtagande arbetet i verksamheten där genus synsättet i förskolan kunde drivas fram, men på grund av olika anledningar som det hade uppstått i förskolan det genus arbetet på den könsneutrala förskolan upphördes efter en tid.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject barn
förskola
genus
genusperspektiv
jämställdhet
kön
pedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/16652 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics