Fritidspedagogik och lärande? Vad innebär det?

DSpace Repository

Fritidspedagogik och lärande? Vad innebär det?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fritidspedagogik och lärande? Vad innebär det?
Author Carlsson, Sofie
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med min studie har varit att synliggöra tolkningen av begreppet lärande i fritidshemmet enligt fritidspersonal och barngrupp. I min studie har det framgått på att det finns såväl enade som splittrade meningar om vad lärande innebär för verksamheten. Exempelvis gällande synen på vilka aktiviteter som var av relevans för barnens inlärning. Det har visat sig att socialt samspel, miljö, praktisk-estetisk verksamhet och fysisk aktivitet låg till stor grund för lärandeprocessen. Vad som begränsar fritidslärarnas arbete med sin verksamhet i fritidshemmet är utrymme i form av tid och rum för aktiviteter. Fritidslärarnas arbete kan ibland uppfattas som mindre meningsfullt än de övriga skolformerna. Problemet med lokaler och tid är dock inget som barnen verkar ha lagt märke till, då de verkar trivas bra oavsett miljö så länge den sociala sfären är väl fungerande. Oavsett vilken aktivitet som ska genomföras så har det planerats av fritidshemspersonal. Fritidslärarnas utformning av aktiviteter och verksamheterna har sin utgångspunkt ur barnens önskemål (i den mån att det är rimligt och genomförbart), samt av aktuella styrdokument. Nyckelord: barns uppfattning om sin fritid, fritidslärares yrkesprofession, fritidsverksamhet, lek och lärande, lärande i fritidshem
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Fritidshem
Handle http://hdl.handle.net/2043/16654 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics