Skönlitterära möjligheter i förskolan

DSpace Repository

Skönlitterära möjligheter i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skönlitterära möjligheter i förskolan
Author Karlsson, Jessica ; Lundqvist, Saga
Date 2013
Swedish abstract
Vår undersökning ämnar undersöka i vilken utsträckning och i vilka sammanhang litteraturläsning sker i förskolan samt hur följs den upp. För att genomföra vår studie har vi besökt en förskola där vi observerat verksamheten samt intervjuat två pedagoger. Vi har tillämpat kvalitativa metoder för att nå vårt resultat. I resultatet ser vi att pedagogerna inte arbetar med skönlitteratur på ett sätt som främjar barnens språk- och kunskapsutveckling och verkar inte medvetna om dess relevans. Den information som de intervjuade pedagogerna uppgav om verksamheten kunde vi inte se i observationerna. Således uppfattar vi inte att deras retorik och praktik stämmer överens.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 47
Language swe (iso)
Subject skönlitteratur
litteraturläsning
förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/16658 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics