Pedagogers förhållningssätt till våldsamma lekar i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers förhållningssätt till våldsamma lekar i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers förhållningssätt till våldsamma lekar i förskolan
Author Nilsson, Sebastian ; Persson, Viktoria
Date 2013
Swedish abstract
Studien riktar in sig på att skapa en djupare förståelse för pedagogernas förhållningssätt till barns våldsamma lek i förskolan samt vilka olika faktorer som påverkar förhållningssättet till de olika lekarna. Vi belyser olika teorier om lek och våldsam lek i förskolan av teoretiker som Knutsdotter Olofsson, Hangaard Rasmussen, Almqvist med flera. Det empiriska materialet består av semistrukturerade intervjuer med pedagoger. Resultatet visar att pedagogernas förhållningssätt påverkas av den egna erfarenheten av lek samt av barnens ökade exponering av våld i underhållningssyfte. Resultatet visar även att våldsam lek är ett ämne som är svårt att förhålla sig till för pedagogerna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 44
Language swe (iso)
Subject aggressivitet
förskola
media
pedagogers förhållningssätt
våldsam lek
Handle http://hdl.handle.net/2043/16662 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics