Surfplatta, ett pedagogiskt verktyg i förskolan?

DSpace Repository

Surfplatta, ett pedagogiskt verktyg i förskolan?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Surfplatta, ett pedagogiskt verktyg i förskolan?
Author Olsson, Emelie
Date 2013
Swedish abstract
Den här studien handlar om hur surfplattor används på förskolor. Syftet med undersökningen är att få insikt i hur pedagogerna på förskolorna integrerar surfplattorna för att främja och utveckla barns lärande. Det är en studie med kvalitativt metodval, där observationer och intervjuer har varit metoder för att samla in mitt empiriska material. Studien är gjord på två förskolor med sammanlagt sex pedagoger. Det empiriska materialet analyseras utifrån teorier kring implementering av teknik i förskolan med hjälp av begreppen innehållskunskap, didaktisk kunskap och teknisk kunskap. Materialet diskuteras också utifrån den potentiella utvecklingszonen. Analysen visar att pedagogerna ställer sig positiva till surfplattor i förskolan men det skiljer sig i hur användningen ser ut på förskolorna. Den visar också att om verktyget används tillsammans med innehåll och didaktik kan man nå surfplattans fulla potential.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject surfplattor, didaktisk kunskap, innehållskunskap, teknisk kunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/16668 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics