Matematik ur lärares perspektiv

DSpace Repository

Matematik ur lärares perspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Redegard, Sofie
dc.date.accessioned 2014-01-10T13:06:58Z
dc.date.available 2014-01-10T13:06:58Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16669
dc.description Syftet med denna studie är att utifrån ramfaktorteori undersöka hur lärare lägger upp sin undervisning i matematik samt hur deras arbetsätt kan påverka hur eleverna lyckas i PISA-undersökningarna. Utgångspunkt för studien har varit svenska elevers försämrade resultat i PISA-undersökningarna. Följande frågeställningar har jag sökt svar på: Hur arbetar lärare med matematik i årskurserna fyra, fem och sex? Hur ser lärare, i dessa årskurser, på elevers matematikkunskaper? Hur tror lärare, i dessa årskurser, att deras arbetssätt påverkar elevernas resultat i PISA-undersökningarna? Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer av fyra matematiklärare som är behöriga och undervisar i årskurserna fyra, fem och sex. Resultatet visar att matematikundervisningen utgörs till största del av arbete i läroboken och praktiskt arbete utgör endast en liten del. Vidare visar resultatet att en del lärare inte tycks se någon förändring medan andra lärare tycker att elevers matematikkunskaper har försämrats. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av ramfaktorteori samt tidigare forskning. Min slutsats är att det finns ett antal begränsande ramfaktorer som styr lärarnas undervisning, samt elevernas resultat. Detta upplever lärarna som den mest betydande faktorn för resultatnedgången, inte att de ändrat arbetssätt och på så vis gett eleverna sämre förutsättningar för att lyckas. en_US
dc.format.extent 43 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject intervjuer sv_SE
dc.subject lärare sv_SE
dc.subject matematik sv_SE
dc.subject PISA sv_SE
dc.subject ramfaktorteori sv_SE
dc.title Matematik ur lärares perspektiv en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics