GOD OMVÅRDNAD - En litteraturstudie om patientens upplevelse av god omvårdnad inom EU och Norden

DSpace Repository

GOD OMVÅRDNAD - En litteraturstudie om patientens upplevelse av god omvårdnad inom EU och Norden

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Kisch, Helén
dc.contributor.author Tintea Blücker, Nicoleta
dc.date.accessioned 2005-06-09T08:25:58Z
dc.date.available 2005-06-09T08:25:58Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1666
dc.description Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patientens upplevelse av god omvårdnad, inom EU och Norden, given av sjuksköterskor verksamma på avdelningar inom somatisk vård. Återkommande upplevelser i de granskade artiklarna identifierades och blev fyra huvudkategorier med underkategorier. Huvudkategorierna var: kommunikation, sjuksköterska, patient och miljö. Det har funnits många gemensamma faktorer, som var viktiga för att patienten skulle uppleva god omvårdnad. För att kunna uppleva god omvårdnad krävdes bl a: patientorienterad och individuell kommunikation, att sjuksköterskan skulle ha en vårdande ansats samt vara observant och förutseende, inneha egenskaper såsom empati, humor, kompetens samt att se patienten som en unik individ delaktig i omvårdnadssituationen. Resultatet kunde kopplas till Watson tio omvårdnads- faktorer. en
dc.description.abstract The aim of this study was to illustrate patients' experience of good care, in EU and the Nordic countries, given to them by nurses working at somatic wards. Recurrent view in the result of the scrutinizing articles was identified and categorized into four head categories with subcategories. The head categories were: communication, nurse, patient and environment. Many common factors, which were important for patients’ to experience good care, were identified. To be able to experience good care the following has to be involved: patient orientated and individual communication, the nurse had a willing to care and that she was observant and predicted of care, she should have qualities like empathy, sense of humour, competence for the patient to be seen as a unique individual and be able to participate in his own care. The results then could be connected to Watson's ten factors of mening. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject god omvårdnad en
dc.subject kommunikation en
dc.subject miljö en
dc.subject patient en
dc.subject sjuksköterska en
dc.subject upplevelse en
dc.title GOD OMVÅRDNAD - En litteraturstudie om patientens upplevelse av god omvårdnad inom EU och Norden en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics