VÅLDSAMMA PATIENTER! - En kvalitativ intervjustudie av vårdpersonals upplevelser och bemötande av våldsamma patienter inom primärvården

DSpace Repository

VÅLDSAMMA PATIENTER! - En kvalitativ intervjustudie av vårdpersonals upplevelser och bemötande av våldsamma patienter inom primärvården

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title VÅLDSAMMA PATIENTER! - En kvalitativ intervjustudie av vårdpersonals upplevelser och bemötande av våldsamma patienter inom primärvården
Author Henriksson Ask, Thomas ; Lundell, Jesper
Date 2005
English abstract
The purpose of this study is to investigate the nursing staff’s experiences of violent patients and situations, and to look into the effects that these situations can have on a nursing situation for a violent patient. Also to look into what supporting measures the place of work can offer a member of the staff who has experienced a violent situation, and whether Antonovsky’s concept, the sense of consistency is present among the nursing staff at a care centre chosen at random. The method this study is based on has a qualitative aim with a phenomenologic approach in the background. Data were collected through interviews with one physician, three nurses and one assistant nurse. The result showed that the personnel rarely experience violent situations, but that situations did occur. The most commonly experienced feeling was that of discomfort in the situation. The reception of patients took an important part in trying to prevent and subdue violent situations. The place of work and the solidarity between colleagues were also of great importance in handling these kinds of violent situations.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka vårdpersonals upplevelser av våldsamma patienter och situationer samt att se ifall omvårdnadssituationen påverkas för en våldsam patient. Även att se vilka stödjande åtgärder arbetsplatsen kan erbjuda personal som upplevt en våldsam situation och ifall Antonovskys begrepp, känsla av sammanhang, är närvarande bland vårdpersonalen på den slumpmässigt utvalda vårdcentralen. Metoden som ligger till grund för denna studie är utav en kvalitativ inriktning med ett fenomenologiskt synsätt i bakgrunden. Data insamlades genom intervjuer med en läkare, tre sjuksköterskor och en undersköterska. Resultatet visar att vårdpersonal sällan upplevde våldsamma situationer även om det förekommer. Dylika situationer orsakade obehagskänslor hos personalen. Bemötandet av patienter var en betydande del i att försöka förhindra och dämpa våldsamma situationer. Arbetsplatsen och samhörighet mellan kollegor var av stor betydelse för att hantera situationer.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bemötande
Kvalitativ studie
Känsla av sammanhang
Primärvården
Upplevelser
Våld
Vårdpersonal
Handle http://hdl.handle.net/2043/1667 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics