Att synliggöra barns delaktighet och inflytande i förskolan

DSpace Repository

Att synliggöra barns delaktighet och inflytande i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att synliggöra barns delaktighet och inflytande i förskolan
Author Nilsson Söderberg, Carin ; von Möller, Anna
Date 2013
Swedish abstract
I denna studie får ni ta del av nio pedagogers tankar och erfarenheter kring barns delaktighet och inflytande i tre olika förskolor. Vår studie är baserad på fokusgruppsintervjuer för att kunna ta del av pedagogers beskrivning om hur de arbetar med inflytande och delaktighet och hur det synliggörs för både barn, föräldrar och pedagoger. Via videoobservationer vill vi få en bild av hur verksamheten fungerar praktiskt och möjligheten att titta på och tolka pedagogernas förhållningssätt till barnen. Vår studie är baserad på kvalitativ forskningsmetod. Genom att vi tagit del av olika teorier och tidigare forskning har vi kunnat få fram ett resultat som visar på att barns delaktighet och inflytande synliggörs först och främst genom den pedagogiska dokumentationen. Med hjälp av pedagogernas kompetenser, barnsyn och förhållningssätt arbetar de med barns inflytande och delaktighet som en grund i förskolans dagliga verksamhet. Nyckelord: barnsyn, delaktighet, demokrati, förskola, inflytande, pedagogisk dokumentation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 50
Language swe (iso)
Subject barnsyn
delaktighet
demokrati
förskola
inflytande
pedagogisk dokumentation
Handle http://hdl.handle.net/2043/16670 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics