När olika virke förväntas bli samma möbel - Några pedagogers tal om specialundervisning och elever i behov av särskilt stöd

DSpace Repository

När olika virke förväntas bli samma möbel - Några pedagogers tal om specialundervisning och elever i behov av särskilt stöd

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title När olika virke förväntas bli samma möbel - Några pedagogers tal om specialundervisning och elever i behov av särskilt stöd
Author Gustavsson, Angelina ; Danielsson, Amanda
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för de pedagogiska utmaningar som blivande lärare i årskurs 1-6 kan stå inför när det gäller specialundervisning. Ambitionen har varit att lyfta några pedagogers tal om specialundervisning och elever i behov av särskilt stöd. Vi har utgått från följande frågeställningar: Hur beskriver pedagogerna samarbetet mellan klasslärare och speciallärare/specialpedagog? Hur beskriver pedagogerna att de organiserar specialundervisningen för att skapa förutsättningar för elever i behov av särskilt stöd att nå de nationella målen? I studien har intervjuer använts som metod. Intervjuerna har genomförts med sju pedagoger varav tre yrkeskategorier finns representerade: klasslärare, speciallärare och specialpedagog. De medverkande pedagogerna är verksamma på två grundskolor i olika delar av Skåne. Vår slutsats är att ett samarbete mellan klasslärare och speciallärare/specialpedagog är grundläggande, därav är det viktigt att samtliga parter öppnar upp för dialog i vilken konstruktiv kritik är tillåten. Ett sådant samarbete skulle kunna öka möjligheterna för elever i behov av särskilt stöd att nå de nationella målen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 31
Language swe (iso)
Subject elever i behov av särskilt stöd
en skola för alla
exkludering
handledning
inkludering
problem
samarbete
specialundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/16671 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics