Lek ur ett genusperspektiv i förskolan med fokus på digital teknik

DSpace Repository

Lek ur ett genusperspektiv i förskolan med fokus på digital teknik

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lek ur ett genusperspektiv i förskolan med fokus på digital teknik
Author Ekberg, Niclas ; Persson, Malin
Date 2014
Swedish abstract
Denna studie handlar om digital teknik, lek och genus i förskolan. Vi har besökt en förskola som använder sig av digital teknik i vardagen på förskolan. För att genomföra studien har vi använt oss av kvalitativa intervjuer och observationer. Vi började med att observera barn på en förskola och vid ett senare tillfälle intervjuade vi barnen på förskolan i grupper om fem barn. Syftet med vår studie var att studera lek ur ett genusperspektiv med fokus på digital teknik Resultatet av vår studie visade att både leken och användandet av den digitala tekniken skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. Pojkar leker aktivare och högljudda lekar medan flickor leker stillsammare. Användandet av surfplattan skiljde pojkar och flickor åt. Pojkarna tyckte om att spela ”snabba” spel där det hände saker. Flickorna spelade helst spel som var lugnare och innehöll exempelvis bokstäver.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Förskola
Surfplatta
Genus
Lek
Digital teknik
Handle http://hdl.handle.net/2043/16674 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics