IKT i förskolan. En studie av hur pedagoger förhåller sig till informations-­ och kommunikationsteknologi

DSpace Repository

IKT i förskolan. En studie av hur pedagoger förhåller sig till informations-­ och kommunikationsteknologi

Details

Files for download
Icon
Ewa Grabowskas ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title IKT i förskolan. En studie av hur pedagoger förhåller sig till informations-­ och kommunikationsteknologi
Author Grabowska, Ewa
Date 2013
English abstract
The purpose of my study is to examine how teachers relate to information and communications technology (ICT) in the kindergarten. In this study, qualitative interviews have been used as a method. My empirical data consists of interviews with ten educators at two different preschools in southern Skåne. The results of my study show that teachers believe that ICT is a tool in children's exploration and learning. A majority use of ICT in the business. The remaining educators feel they have become more aware of ICT and its role in the business. The study's findings show that the teachers' relationship and commitment affect how ICT is used in business.
Swedish abstract
Syftet med min studie är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till informations-­‐ och kommunikationsteknologi (IKT) i förskolan. I denna studie har kvalitativ intervju använts som metod. Min empiri består utav intervjuer med tio pedagoger på två olika förskolor i södra Skåne. Resultatet av min studie visar att pedagogerna anser att IKT är ett hjälpmedel i barns utforskande och lärande. En majoritet använder sig av IKT i verksamheten. Resterande pedagoger anser sig ha blivit mer medvetna om IKT och dess roll i verksamheten. Studiens slutsatser visar att pedagogers förhållande och engagemang påverkar hur IKT används i verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 29
Language swe (iso)
Subject IKT
Förskola
Lärande
Pedagoger
Kommunikation
Förhållningssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/16676 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics