Varför måste vi vila?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Varför måste vi vila?
Author Rasmusson, Cecilia ; Norrman, Alexandra
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilan för de större barnen, vilken betydelse har den för barnen och vad anser pedagogerna att vilan har för funktion. Avsikten har också varit att studera om barnen får vara delaktiga och påverka sin vila med innehåll och uppbyggnad. Bakgrunden till att vi valde att göra studien är för att det är ett ämne som sällan diskuteras utan sker oftast bara på rutin inom förskolan. Studiens tidigare forskning fokuserar på områdena barnperspektiv och barns perspektiv och delaktighet och inflytande. Genom intervjuer med både pedagoger och barn samt observationer på två olika förskolor har vi fått en inblick i hur vilostunden anses ha för funktion för barn och pedagoger samt hur den är uppbyggd med innehåll och miljö. Slutresultatet av vår studie är att vilan för det mesta är en rutinsituation efter lunch och innehållet varieras med till exempel böcker, cd-sagor och massage. Pedagogernas syn på vila handlar först och främst om att barnen behöver en stunds avkoppling och varva ner från vardagens stress. Barnen ges möjlighet till att använda sina erfarenheter och fantasi när de skapar egna bilder av böckernas och cd-sagornas innehåll. Pedagogerna anser också att vilans innehåll kan väcka barnens nyfikenhet och intresse av läs-och skrivförståelse. Barnens tankar och erfarenheter om vilans funktion är för dem förknippat med en stunds avkoppling efter lunchen för att maten ska sjunka ner. Både pedagoger och barn upplever att det finns möjlighet till delaktighet och inflytande under vilan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barnsyn
Delaktighet
Förskola
Inflytande
Vila
Handle http://hdl.handle.net/2043/16677 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics