Språkstimulering i en mångkulturell förskola

DSpace Repository

Språkstimulering i en mångkulturell förskola

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Mustajbasic, Lejla
dc.contributor.author Sokolovic, Mirsada
dc.date.accessioned 2014-01-14T07:31:34Z
dc.date.available 2014-01-14T07:31:34Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16681
dc.description Flerspråkiga barn i en förskolegrupp kan vara stor utmaning för lärare vars uppdrag bland annat är att stödja och stimulera barnets språkutveckling i det svenska språket. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare arbetar med flerspråkiga barn i dagens förskola för att stimulera deras inlärning och språkutveckling. Vi undersökte också skillnaden i val av arbetssätt beroende på lärarens utbildning och därför intervjuade vi även lärare som har svenska som andraspråk i utbildningen. Genom att vara med och observera några lärarledda undervisningstillfällen i två förskoleklasser hoppades vi på att se en variation av olika arbetssätt som lärare använder sig av för att sedan under intervjun kunna diskutera dessa val. Slutsatsen vi kom fram till är att det inte finns ett enda arbetssätt som är språkutvecklande utan att en blandning gynnar språkutvecklingen bäst. Dessutom visade det sig att lärarens förhållningssätt spelar en avgörande roll för val av arbetssätt och hur det valda arbetssättet utförs av läraren. en_US
dc.description.abstract Multilingual children in a preschool group can be challenging for teachers whose mission is to support and stimulate the child's language development in the Swedish. The purpose of this study was to examine how teachers, working with bilingual children in today's preschool, stimulate their learning and language development. We also investigated the difference in the choice of approach depending on the teacher training and therefore we interviewed also teachers who have Swedish as a second language in education. By being with and observing some instructor-led training sessions in two preschool classes we were hoping to see a variety of different approaches that teachers use and during the interview discuss these choices. The conclusion we came to is that there is no single approach that is language developing but a mixture of them promotes language development best. In addition, it was found that the teacher's attitude plays a crucial role in choosing the way of working and how the chosen approach is performed by the teacher. en_US
dc.format.extent 43 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject språk en_US
dc.subject språkstimulerande arbetssätt en_US
dc.subject flerspråkighet en_US
dc.subject interkulturellt förhållningssätt en_US
dc.subject andraspråk en_US
dc.subject ämnesintegrerat en_US
dc.title Språkstimulering i en mångkulturell förskola en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics