”Vår profession är att vara neutral” - Om studie- och yrkesvägledares tolkningar och föreställningar gällande genus

DSpace Repository

”Vår profession är att vara neutral” - Om studie- och yrkesvägledares tolkningar och föreställningar gällande genus

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Vår profession är att vara neutral” - Om studie- och yrkesvägledares tolkningar och föreställningar gällande genus
Author Juhlin, Karolina ; Österberg, Caroline
Date 2014
Swedish abstract
Arbetsmarknaden är könssegregerad, och uppdelningen påbörjas redan i tidig ålder. Studie- och yrkesvägledarna är enligt lag skyldiga att arbeta för att kön inte ska reproduceras, samtidigt visar andra studier att studie- och yrkesvägledarna inte följer lagtexten. Syftet är att undersöka hur studie- och yrkesvägledarna skapar ett arbetssätt utifrån deras tolkning av läroplanen § 2.6, gällande genus, i elevernas valprocess till gymnasiet. Studien undersöker också vilka faktorer som kan ha varit bidragande till studie- och yrkesvägledarnas faktiska tolkning av läroplanen § 2.6. Teorier som har använts i studien är föreställningar av yrken, konstruktioner av könsroller och teori om tolkning och översättning. Kvalitativ metod med åtta intervjuer har använts för att samla in det empiriska materialet. Resultat som framkommit under studien är att alla informanter har olika föreställningar och tolkar lagtexten olika beroende på vad de har med sig från bland annat barndomen och tidigare erfarenheter. Detta gör att alla informanter som deltagit i studien har ett eget individuellt anpassat arbetssätt som beror på vad de har med sig sedan tidigare och deras syn på genus. En av slutsatserna är att studie- och yrkesvägledarna lägger stor vikt vid vad de lärt sig på utbildningen, däribland deras förhållningssätt till neutralitet, och mindre vikt på vad lagtexten § 2.6 anser som viktigt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 53
Language swe (iso)
Subject Föreställningar
Genus
Könssegregation
Studie- och yrkesvägledare
Styrdokument
Tolkningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/16685 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics