”Vår profession är att vara neutral” - Om studie- och yrkesvägledares tolkningar och föreställningar gällande genus

DSpace Repository

”Vår profession är att vara neutral” - Om studie- och yrkesvägledares tolkningar och föreställningar gällande genus

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Juhlin, Karolina
dc.contributor.author Österberg, Caroline
dc.date.accessioned 2014-01-15T09:32:09Z
dc.date.available 2014-01-15T09:32:09Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16685
dc.description Arbetsmarknaden är könssegregerad, och uppdelningen påbörjas redan i tidig ålder. Studie- och yrkesvägledarna är enligt lag skyldiga att arbeta för att kön inte ska reproduceras, samtidigt visar andra studier att studie- och yrkesvägledarna inte följer lagtexten. Syftet är att undersöka hur studie- och yrkesvägledarna skapar ett arbetssätt utifrån deras tolkning av läroplanen § 2.6, gällande genus, i elevernas valprocess till gymnasiet. Studien undersöker också vilka faktorer som kan ha varit bidragande till studie- och yrkesvägledarnas faktiska tolkning av läroplanen § 2.6. Teorier som har använts i studien är föreställningar av yrken, konstruktioner av könsroller och teori om tolkning och översättning. Kvalitativ metod med åtta intervjuer har använts för att samla in det empiriska materialet. Resultat som framkommit under studien är att alla informanter har olika föreställningar och tolkar lagtexten olika beroende på vad de har med sig från bland annat barndomen och tidigare erfarenheter. Detta gör att alla informanter som deltagit i studien har ett eget individuellt anpassat arbetssätt som beror på vad de har med sig sedan tidigare och deras syn på genus. En av slutsatserna är att studie- och yrkesvägledarna lägger stor vikt vid vad de lärt sig på utbildningen, däribland deras förhållningssätt till neutralitet, och mindre vikt på vad lagtexten § 2.6 anser som viktigt. en_US
dc.format.extent 53 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Föreställningar en_US
dc.subject Genus en_US
dc.subject Könssegregation en_US
dc.subject Studie- och yrkesvägledare en_US
dc.subject Styrdokument en_US
dc.subject Tolkningar en_US
dc.title ”Vår profession är att vara neutral” - Om studie- och yrkesvägledares tolkningar och föreställningar gällande genus en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Studie- och yrkesvägledarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics