Bröstcancer hos män: De drabbade männens upplevelser

DSpace Repository

Bröstcancer hos män: De drabbade männens upplevelser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bröstcancer hos män: De drabbade männens upplevelser
Author Johnsson, Lise-Lotte ; Magnusson, Elin
Date 2013
English abstract
Breast cancer is one of the rarest forms of cancer in men which has contributed to that very little research has been done within the area and that the knowledge about how men perceive their situation is missing. The aim was to, through a literaturestudy describe men’s own experience of breast cancer. The result shows that there is lack of information about the disease and treatment to men. Those who have received gender-specific information about breast cancer had significantly better results on tests that measured anxiety, depressive symptoms and IES which measures the frequency of intrusive thoughts and avoidance of thoughts. Although the clinical and pathophysiological profile was the same as for female breast cancer significant concerns of the affected occurred when a womens disease affected a man. The majority of men felt that they had been well supported by their partners. Few men were introduced for breast cancer nurses in outpatient settings, but in those cases they were the nurse stressed that she had no experience at all in the care of men with breast cancer. Opinion was divided whether the men were interested in taking part in any kind of support, either individually or in groups. There is a need to do further studies in the field to make sure that health care professionals can be able to in a professional manner respond to patients in minority groups such as men with breast cancer.
Swedish abstract
Bröstcancer är en av de ovanligare cancerformerna hos män vilket bidragit till att mycket lite forskning gjorts inom området och kunskap om hur männen upplever sin situation saknas. Syftet var att genom en litteraturstudie beskriva mäns egna upplevelser av bröstcancer. Resultatet visade att det råder brist på information kring sjukdomen och behandlingen till män. De som fått könsspecifik information om bröstcancer hade signifikant bättre resultat på tester som mätte ångest, depressiva symtom och IES som mäter frekvensen av påträngande tankar och undvikande av tankar. Trots att den kliniska och patofysiologiska profilen var densamma som vid kvinnlig bröstcancer så uppstod betydande oro hos den drabbade då en kvinnosjukdom drabbat en man. Majoriteten av männen kände att de hade bra stöd av sina partners. Få män blev introducerade för bröstcancer-sjuksköterskan i öppenvården men i de fallen de blev det så poängterade sjuksköterskan att hon inte hade någon erfarenhet alls av vård av män med bröstcancer. Det rådde delade meningar huruvida männen var intresserade av att ta del av någon form av stöd, antingen individuellt eller i grupp. Det finns behov av att göra vidare studier inom området för att vårdpersonal på ett professionellt sätt ska kunna bemöta patienter i minoritetsgrupper så som män med bröstcancer.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Breastcancer
Experience
Men
Bröstcancer
Män
Upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/16696 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics