Ett brännskadat barn - Hur reagerar föräldrarna på den traumatiska händelsen?

DSpace Repository

Ett brännskadat barn - Hur reagerar föräldrarna på den traumatiska händelsen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ett brännskadat barn - Hur reagerar föräldrarna på den traumatiska händelsen?
Author Gustafsson, Magnus ; Jansson, Linda
Date 2005
English abstract
When a child is burned their parents experiences total chaos. Healthcare professionals ought to direct their concern to both the patient and the parents. The support to parents in crisis is crusial for their ability to handle the situation. The purpose of this litterature review is to describe parents responses concerning the traumatic situation. The result shows that when a child is burned, their parents suffer from both acute stress responses and psychological symptoms. Even if the parents weren’t present when the trauma occurred they expressed feelings of guilt. The size of the child’s burn is related to the increased stress, anxiety and depression that the parents experiences in the acute phase of the trauma. A combination of these factors can be contributing to the risk of developing posttraumatic stress disorder.
Swedish abstract
När ett barn brännskadas upplever föräldrarna kaos och som sjukvårdspersonal måste omvårdnaden fokuseras på två patienter, barnet och föräldrarna. Bemötandet av föräldrar i kris är avgörande för hur den traumatiska händelsen bearbetas. Litteraturstudiens syfte är att beskriva föräldrars reaktioner när deras barn utsatts för en traumatisk händelse, i form av brännskada. Resultatet visar att när ett barn brännskadas utsätts föräldrarna för akuta stressreaktioner och ett flertal psykiska påfrestningar. Oavsett om föräldrarna varit närvarande vid traumat upplever de skuldkänslor gentemot sitt barn. Brännskadans storlek står i relation till en ökad stress hos föräldrarna, men också till ångest och depression. En kombination av dessa faktorer kan, om de inte uppmärksammas i tid, vara en orsak till utvecklandet av posttraumatiskt stress-syndrom.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barn
Brännskada
Föräldrar
Reaktioner
Trauma
Handle http://hdl.handle.net/2043/1670 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics