Kan vi leka en saga nu?

DSpace Repository

Kan vi leka en saga nu?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kan vi leka en saga nu?
Author Thorsén Mogensen, Åsa ; Wendel, Eva
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka lärprocesser kring berättande och gestaltning i förskolan. Den genomförs då vi upplever ett behov av fördjupad kunskap inom området. Vi anser att de estetiska lärprocesserna är viktiga och önskar föra in mer av berättande och gestaltning i den ordinarie verksamheten i förskolan. Den teoretiska utgångspunkten för studien är utvecklingspedagogik i kombination med Vygotskijs teorier kring fantasi och kreativitet samt den proximala utvecklingszonen. Studien har utformats som en fallstudie i en barngrupp på en förskola där vi har genomfört ett dramapedagogiskt berättarprojekt. Vårt resultat visar att barnens förmåga att skapa med fantasi ökar med hjälp av vidgade erfarenheter. De vidgade erfarenheterna har i detta fall varit genomförandet av olika dramaövningar i berättande och gestaltande. Vi har också sett hur vårt drama- och utvecklingspedagogiska ledarskap ökar den demokratiska andan i gruppen och skapar riktadhet (fokus) på lärandeobjekten över tid. Vi värnar om barnens delaktighet i studien, att de inte ska vara endast objekt som studeras utan även medforskare som görs medvetna om processen och studien. Detta är ett genomgående förhållningssätt för oss som kommer till uttryck bland annat genom att vi för kontinuerliga samtal med barnen om verksamheten och informerar dem om att vi genomför studien som en del av en utbildning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 47
Language swe (iso)
Subject berättande
dramapedagogik
gestaltning
förskola
utvecklingspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/16703 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics