Serier och multimodalitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Serier och multimodalitet
Author Ekstedt, Therese
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med studien har varit att undersöka hur pedagoger använder serier och multimodalitet i undervisningen som språkutvecklande resurs, samt vad serier får för betydelse och roll i undervisningen. Mitt syfte har även varit att fördjupa mina kunskaper om bilden som kunskaps- och informationsbärare som stöd i elevernas läsning. Undersökningen baseras på fyra kvalitativa intervjutillfällen med pedagoger som använder sig av serier i sin undervisning. Resultatet visade att seriemediet tilltalar majoriteten av elever och ger eleverna ökad läslust, eftersom seriemediet går fortare att läsa. Resultatet visar även att elevernas generella kommunikativa förmåga ökar i arbetet med serier och multimodalitet, samt att eleverna blir mer delaktiga i klassrummet eftersom alla elever kan delta på samma premisser. Intervjupersonerna tror även att anledningen till att få pedagoger använder sig av seriemediet i undervisningen är på grund av brist på lärarmaterial och forskning i ämnet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 35
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/16704 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics