Det stora dilemmat i resursskolan: Kunskapsmål eller sociala mål?

DSpace Repository

Det stora dilemmat i resursskolan: Kunskapsmål eller sociala mål?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det stora dilemmat i resursskolan: Kunskapsmål eller sociala mål?
Author Cederberg, Lina ; Johansson, Sanna
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med den här kvalitativa studien var att undersöka hur en resursskola kan arbeta för att eleverna ska nå upp till skolans olika mål; kunskapsmål och sociala mål. Vad vi blev extra nyfikna på var om de olika målen har samma prioritering. Studien syftar även till att undersöka hur viktigt det är att samarbetet mellan resursskola, hemskola och föräldrarna fungerar. För att genomföra studien så valde vi att utföra intervjuer med en lärare, en specialpedagog och områdeschefen som alla är kopplade till den här resursskolan. Empirin från intervjuerna har vi sammanställt i en resultatdel utifrån tre teman; skolans mål, miljöer för lärande och samverkan/relationer. Vidare har vi analyserat de här områdena utifrån vår litteratur och tidigare forskning. Vi fann att resultatet visar på att skolans sociala mål har större betydelse än kunskapsmålen för eleverna på resursskolan. Det viktigaste arbetet, enligt våra informanter är att eleverna ska uppleva trygghet, trivas och må bra i skolan, för att sedan fokusera på kunskapsmålen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 36
Language swe (iso)
Subject elever i behov av särskilt stöd
hemskola
kunskapsmål
resursskola
samverkan
sociala mål
alternativ undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/16707 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics