Grundskolans värdegrund - en läromedels- och religionskunskapsanalys

DSpace Repository

Grundskolans värdegrund - en läromedels- och religionskunskapsanalys

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Grundskolans värdegrund - en läromedels- och religionskunskapsanalys
Author Engkvist, Elina ; Victoria, Rosén
Date 2013
Swedish abstract
Examensarbetet lutar sig mot en läromedel- och läroplansanalys samt en analys av värdegrundsarbetet i religionskunskapsundervisningen. Vi har analyserat skolans värdegrund i både Lpo 94 och Lgr 11 och sedan jämfört dessa. Vi har även analyserat fyra läroböcker för att se hur väl de tar upp sådant som är värdegrundsrelaterat. Vi kan se att skolans värdegrund inte har förändrats så mycket i de olika läroplanerna. I de läroböcker vi har analyserat kan vi hitta mycket lite som är värdegrundsrelaterat. Därför hjälper inte våra läromedel i arbetet att både gestalta och förmedla värdegrunden, som det tydligt står i läroplanen att vi ska göra. Läsaren kommer att få ta del av vad värdegrundsbegreppet innebär och hur värdegrundsarbetet har förändrats i skolans verksamhet med åren. Läsaren kommer även att förstå att skolans verksamhet har en lång väg kvar i sitt arbete med värdegrunden. Vi har kommit fram till att det som är värdegrundsrelaterat bör genomsyra hela verksamheten och därför bör man integrera det i undervisningen. Detta kan göras på många olika sätt men vi har fokuserat på metoder som ger både kunskap och fördjupning av frågor som rör värdegrunden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 46
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/16708 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics