"Don´t put lipstick on a pig"

DSpace Repository

"Don´t put lipstick on a pig"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Don´t put lipstick on a pig"
Author Rosberg, Malin ; Karlsson, Linnea
Date 2014
Swedish abstract
Spelifiering har funnits genom historien, utan att det tidigare har definierats. Spår av användning av begreppet finns på Internet sedan 2004, men begreppet blev populärt först runt 2010. Spelifiering kan beskrivas som en process där det lånas komponenter och upplägg från spelvärlden som appliceras på verksamheter som traditionellt inte hör samman med spelande. I vår undersökning riktar vi in oss på kopplingen mellan spelifiering och lärande, alltså spelifierat lärande. Syftet med denna studie är att ur ett diskursanalytiskt perspektiv beskriva vad det är som kännetecknar spelifierat lärande. Skulle skolan kunna lära sig något av spelkulturen? Studien tar sin empiriska utgångspunkt i bloggar och artiklar som skriver om ämnet och vi har undersökt vilka möjligheter och begränsningar som där presenteras. Analysen talar för att det både finns likheter och skillnader i hur spelifierat lärande tolkas och hur det talas om begreppet i förhållande till forskning. Gemensamt är att vi har funnit teman och mönster som varit centrala i texterna så som; att utgå från eleverna, piskor och morötter, flow, den sociala aspekten och berättelser, vilka utgör fokus i vår diskursanalys.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 40
Language swe (iso)
Subject spelifiering
lärande
diskursanalys
motivation
skolan
spelmekanismer
gamification
education
Handle http://hdl.handle.net/2043/16710 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics