Bornholmsmodellen – Ett sätt att utveckla barns språkliga medvetenhet

DSpace Repository

Bornholmsmodellen – Ett sätt att utveckla barns språkliga medvetenhet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bornholmsmodellen – Ett sätt att utveckla barns språkliga medvetenhet
Author Wahlborg, Elin ; Hjelmqvist, Sandra
Date 2013
Swedish abstract
Den här undersökningen, har studerat vilken forskning som ligger bakom Bornholmsmodellen och hur den kan omsättas från teori till praktik. Uppsatsens frågeställning är: • Hur arbetar man med Bornholmsmodellen i tre förskoleklasser? Undersökningen utgår från tidigare forskning om fonologisk medvetenhet eftersom det är den som Bornholmsmodellen har till syfte att utveckla genom att öka barns förståelse för språkets formsida och på så vis till stor del förebygga läs- och skrivsvårigheter. Vidare används Vygotskij och Säljös teori om sociokulturellt lärande och tänkande och språk. Undersökningen är genomförd med en kvalitativ undersökningsmetod innehållande tre ostrukturerade observationer i tre skånska förskoleklasser. Resultatet i undersökningen visar att Bornholmsmodellen underlättar för barns fonologiska utveckling genom att på ett lustfyllt, strukturerat och medvetet sätt leka med språket. Utifrån de genomförda observationerna visar resultatet inte att barnen är fonologiskt medvetna i dagsläget. Resultatet visar däremot att barnen är i en utveckling mot ett fonologiskt medvetande. Nyckelord: Bornholmsmodellen, fonologisk medvetenhet, lärande, språklekar
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 54
Language swe (iso)
Subject Bornholmsmodellen
fonologisk medvetenhet
lärande
språklekar
Handle http://hdl.handle.net/2043/16712 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics