Valfrihet -Hur väljer mödrar skola till sina barn?

DSpace Repository

Valfrihet -Hur väljer mödrar skola till sina barn?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Valfrihet -Hur väljer mödrar skola till sina barn?
Author Offesson, Anna ; Vllasaliu, Donjeta
Date 2014
Swedish abstract
Detta arbete handlar om mödrars motiv för det aktiva valet de gjorde då de valde grundskola till sina barn. Syftet var att få mer kunskap angående föräldrars och specifikt mödrars aktiva val. I undersökningen valdes inte några specifika skolor ut, utan undersökningen är gjord i sydöstra Skåne. Genom kvalitativa intervjuer har vi kunnat upptäcka föräldrars olika anledningar till valet av friskola eller kommunal skola. En slutsats som kan dras är att de flesta mödrar i undersökningen valde bort en skola. Alltså att de såg en chans att komma bort från det som inte fungerade. En annan slutsats är att oavsett om man har valt kommunal skola eller friskola är argumenten och motiven desamma. Samtliga mödrar som ställde upp i intervjuerna har gjort ett aktivt val och de uttrycker att den största anledningen till att de har valt den ena eller den andra skolan är något sorts av problem. Det kan vara problem med skolan eller svårigheter hos barnet. Undersökningar gjorda av olika statliga myndigheter och annan tidigare forskning har används för att tolka resultatet. Denna uppsats är skriven av två studenter på Lärarutbildningen i Malmö.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Aktivt skolval
friskola
kommunal skola
valfrihet
Handle http://hdl.handle.net/2043/16713 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics