Styr upp! På vilket sätt kan pedagoger påbörja ett arbete med hbt-frågor?

DSpace Repository

Styr upp! På vilket sätt kan pedagoger påbörja ett arbete med hbt-frågor?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Styr upp! På vilket sätt kan pedagoger påbörja ett arbete med hbt-frågor?
Author Johansson, Cajine ; Moutacim, Sofia
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att skapa en handledning för pedagoger om hur det går att påbörja ett arbete med hbt-frågor i skolan då vi idag lever i ett samhälle där diskriminering, kränkningar och homofobi samexisterar med toleransen av samkönade äktenskap, könsbyten samt hbt-frågor. Det är denna paradox vi valt att belysa och utgå ifrån i vår studie. Vår frågeställning är följande: På vilket sätt kan pedagoger påbörja ett arbete med hbt-frågor för att främja visionen om en skola för alla? Litteraturgenomgången beskriver vad tidigare forskning och artiklar säger om lärarens roll kring hbt-frågor i skolan och om hur klimatet kring dessa frågor är samt vad skollag och styrdokument påvisar. Vi presenterar normkritisk pedagogik som en teoretisk utgångspunkt för hur pedagoger kan arbeta med ett hbt-perspektiv i undervisningen. I vår studie har vi valt att använda oss av textanalys som metod för att få fram ett resultat gällande vår frågeställning. Vi har analyserat metodmaterial för ett arbete med hbt-frågor riktade till pedagoger. I analysen beskriver vi hur vi identifierat fem punkter som vi anser grundläggande för hur lärare kan påbörja ett arbete med hbt-frågor i sin undervisning. I resultatkapitlet presenterar vi dessa fem punkter som de områden vi anser vara viktigast för hur pedagoger kan påbörja ett arbete med hbt-frågor. Dessa punkter kommer även att ligga som en bilaga, en handlingsplan, som kan delas ut till lärare och rektorer ute på skolorna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Subject hbt-frågor, hbt-personer, hbt-perspektiv, pedagog, skola, undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/16714 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics