Lek och lärande i förskolan

DSpace Repository

Lek och lärande i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lek och lärande i förskolan
Author Krasnici, Sabina ; Tobudic, Suada
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med studien är att bidra till att utveckla större förståelse kring lekens betydelse och på vilket sätt pedagogerna tror att leken bidrar till barns lärande och utveckling samt hur pedagogerna hjälper barn som har svårigheter i leken. Vi använde kvalitativ metod för att få fram resultat. Vi intervjuade sju stycken pedagoger en och en från två utvalda förskolor. Alla intervjuer har transkriberats och analyserats för att kunna få fram resultat. Resultat visar att lek och lärande hänger ihop samt att lek är betydelsefullt för barns livslånga lärande och utveckling. Utifrån intervjuerna framkommer att leken har stor betydelse för barns sociala utveckling där barn kan känna gemenskap utveckla kunskaper och vara kreativa. Resultatet visar också att pedagogernas förhållningsätt, barnsyn och kunskapssyn avspeglas i verksamheten och har betydelse för hur de ser på lekens möjligheter i förskolan. Genom att vara i leken på barns villkor kan pedagogen smidigt integrera lärande i leken samt hjälpa barnen som har svårt i leken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola
kunskap
lek
lärande
pedagoger
utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/16715 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics