I jakten på det önskade karriärmålet: Karriärråd sökes! En kvalitativ studie om individers karriärutveckling, med målet att utforma karriärråd till andra

DSpace Repository

I jakten på det önskade karriärmålet: Karriärråd sökes! En kvalitativ studie om individers karriärutveckling, med målet att utforma karriärråd till andra

Details

Files for download
Icon
examensarbetet 2013
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title I jakten på det önskade karriärmålet: Karriärråd sökes! En kvalitativ studie om individers karriärutveckling, med målet att utforma karriärråd till andra
Author Johansson, Nicole ; Sjöberg, Hanna
Date 2014
Swedish abstract
Arbetslivet har genomgått en förändring som resulterat i att individen idag har ett större ansvar för den egna karriärutvecklingen. Rörlighet, flexibilitet och att hålla sig anställningsbar ses som arbetsmarknadens ledord. Med en samhällsförändring krävs det att det utvecklas nya metoder och verktyg inom studie- och yrkesvägledning, för att hjälpa individer att anpassa sig till de nya kraven. Studiens mål är att ta fram ett verktyg, i form av karriärråd, i syfte att hjälpa individer att nå deras uppsatta karriärmål. I den här studien handlar karriärråd om att lära av de som gått före, för att se om det finns något i deras sätt att utveckla sin karriär som skulle kunna fungera även för andra. Det handlar om att ha andra människor som förebilder, inte att bli deras avbild. Utifrån studiens mål, är syftet att undersöka individers karriärutveckling, för att hitta gemensamma faktorer i hur de har tänkt och agerat i val och förändringar, vilka drivkrafter och egenskaper de har samt vilket stöd de har haft från andra och hur det stödet har påverkat dem. Våra intervjuer och vald teori har inspirerat oss till att utveckla ett verktyg i form av karriärråd. Studien bygger på en kvalitativ metod där sex intervjuer har genomförts. Teorier som beskriver beslutsfattande och karriärutveckling har valts för att få en djupare förståelse för informanternas berättelser om den egna karriärutvecklingen. Studien har resulterat i åtta karriärråd som talar om vikten av självinsikt, öppenhet, risktagande, anpassningsbarhet, nyfikenhet, optimism, målfokusering, olika beslutsfaktorer samt andras betydelse för den enskildes karriärutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 54
Language swe (iso)
Subject Karriärutveckling
karriärråd
val och förändring
egenskaper och drivkrafter
stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/16717 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics