Var är eleven, vart ska eleven och hur kommer den dit? Formativ bedömning på lågstadiet ur ett svensklärarperspektiv

DSpace Repository

The system will be going down for regular maintenance. Please save your work and logout. Omstart kommer att ske snart igen!!

Var är eleven, vart ska eleven och hur kommer den dit? Formativ bedömning på lågstadiet ur ett svensklärarperspektiv

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Var är eleven, vart ska eleven och hur kommer den dit? Formativ bedömning på lågstadiet ur ett svensklärarperspektiv
Author Karlsson, Jessika
Date 2014
Swedish abstract
Syftet är att undersöka hur formativ bedömning kan förstås och omsättas i klassrummet enligt svensklärare på lågstadiet. Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer med fyra lärare och utgår från deras personliga erfarenheter. Resultatet visar att lärarna har en god förståelse för vad formativ bedömning innebär och att de i olika utsträckning använder sig av formativa strategier och tekniker i klassrummet. När resultatet ställs i kontrast mot tidigare undersökningar konstateras också att lärarna i högre grad omsätter ett formativt arbete i vardagen, vilket betraktas mot bakgrund av att samtliga lärare deltar i aktiva diskussioner kring ämnet, där tre av lärarna ingår i regelbundna samtalsträffar kring formativ bedömning. Lärarna förhåller sig positivt till att utveckla de egna kunskaperna om formativ bedömning i teori och praktik, och de pedagogiska samtalen kollegor emellan lyfts fram som en betydelsefull faktor och en god grund för lärarens utveckling. Med bakgrund av tidigare forskning och Lev Vygotskijs teorier konstateras vidare att lärarnas formativa strategier och tekniker sammantaget har goda möjligheter att främja elevers lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/16720 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics