EN ANDRA CHANS - PATIENTERS LIVSKVALITÉ EFTER ETT HJÄRTSTOPP

DSpace Repository

EN ANDRA CHANS - PATIENTERS LIVSKVALITÉ EFTER ETT HJÄRTSTOPP

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title EN ANDRA CHANS - PATIENTERS LIVSKVALITÉ EFTER ETT HJÄRTSTOPP
Author Bärring, Evelina ; Walde, Stina
Date 2014
English abstract
Background: In Sweden are every year about 10 000 people affected of a sudden heart arrest out of the hospital and about 500 of these survive. Cardiovascular disease is the most common underlying cause of suffering a heart arrest, other causes of heart arrest is pulmonary disease, intoxication and head trauma. Aim: The aim of this study was that on scientific literature examining patient´s quality of life after a heart arrest. Method: A literature review based on 11 scientific articles. Results: Patients quality of life was affected after having survived a heart arrest, the result showed that changes in physical, mental and cognitive functions as well as search for meaning. Conclusion: To survive a heart arrest means that quality of life is changing. Many factors play into the perceived quality of life such as changes in the physical function, mental aspects, which includes agitation, anxiety, and cognitive function which includes memory capacity. It is important that the nurse has knowledge of how quality of life can be affected in patients after heart arrest in order to thus be a support and a help to the patient back to everyday life.
Swedish abstract
Bakgrund: I Sverige drabbas årligen cirka 10 000 personer av ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus och ungefär 500 av dessa överlever. Hjärt- kärlsjukdom är vanligaste bakomliggande orsaken till att drabbas av ett hjärtstopp, andra orsaker till hjärtstopp är lungsjukdom, intoxikation och skalltrauma. Syfte: Syftet i denna litteraturstudie var att utifrån vetenskaplig litteratur undersöka patienters livskvalité efter ett hjärtstopp. Metod: En litteraturstudie baserad på 11 vetenskapliga artiklar. Resultat: Patienternas livskvalité påverkades efter att ha överlevt ett hjärtstopp, i resultatet framkom det förändringar i fysiska-, psykiska- och kognitiva funktioner samt sökande efter mening. Slutsats: Att överleva ett hjärtstopp innebär att livskvalitén förändras. Många aspekter spelar in i den upplevda livskvalitén såsom förändringar i den kroppsliga funktionen, psykiska aspekter som innefattar bland annat oro, ångest och kognitiv funktion som innefattar minnesförmåga. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om hur livskvalitén kan påverkas hos patienter efter ett hjärtstopp för att på så sätt vara ett stöd och en hjälp för patienten tillbaka till vardagen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 28
Language swe (iso)
Subject Fysisk funktion
Hjärtstopp
Kognitiv funktion
Livskvalité
Patient
Psykisk funktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/16723 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics