Puzzles combined with horror in digital games

DSpace Repository

Puzzles combined with horror in digital games

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Puzzles combined with horror in digital games
Author Persson, Jens Alexander
Date 2013
Swedish abstract
Den här uppsatsen handlar om hur pussel och skr äck kan kombineras i ett och samma digitala spel. Hur man som utvecklare kan f å en j ämn balans mellan skr äcken och pusslen som presenteras f ör spelaren i spelet. Den typ av skr äck som den h ar uppsatsen har fokus på är genren 'Survival-Horror' och anv änder sig av den typ av skr äck som i digital spel kategoriserats som 'Survival-Horror'-spel. Den här uppsatsen visar en analys av 'Survival-Horror', samlar information om pussel och skr äck f or att utforma en hypotes hur dessa kan kombineras. F ör att kontrollera om hypotesen st ämmer utf ördes en intervju innan pussel- och skr äckmomenten implementerades i ett digitalt spel. Efter implementationerna genomf ördes det speltester i tv å omg ångar f ör att analysera resultatet mellan de tv å omg ångarna.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject video game
horror
puzzle
jens
persson
development
digital game
genre
skräck
pussel
spel
digitala spel
utveckling
spelflöde
game flow
survival horror
Handle http://hdl.handle.net/2043/16728 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics