Karriärdrömmarna- lever de kvar- en studie om nyanlända SFI-elevers framtidsdrömmar i Sverige

DSpace Repository

Karriärdrömmarna- lever de kvar- en studie om nyanlända SFI-elevers framtidsdrömmar i Sverige

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Karriärdrömmarna- lever de kvar- en studie om nyanlända SFI-elevers framtidsdrömmar i Sverige
Author Jensen, Therese ; Pilz, Michaela
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka nyanlända SFI-elevers karriärdrömmar i Sverige, vilka de är och hur de uppnås i Sverige. Vidare är syftet att undersöka vilka möjligheter och begräsningar det finns för att uppnå dessa. Frågor som ställs är vilka uppfattningar om karriärdrömmar de nyanlända SFI-eleverna har i Sverige, samt vilka möjligheter och begränsningar det finns för att uppnå dessa i Sverige. För att undersöka detta har vi använts oss av den narrativa livsberättelsemetoden, och utfört intervjuer med sex nyanlända SFI-elever. Studiens teoretiska utgångspunkter är Hodkinson och Sparkes teori om Carrership, och Abdelmalek Sayad’s teori om att ”varje invandrare är en utvandrare”. Uppsatsens huvudresultat visar att det finns kontraster och skillnader mellan respektive hemland och Sverige när det gäller synen på betydelsen av utbildning för att kunna arbeta med något. Ett annat resultat visar att en kunskap i svenska språket är av betydelse för att kunna bli delaktig i det svenska samhället, samt för att skaffa sig ett arbete. Ett sista resultat visar att hemlandets drömmar om utbildning och arbete lever kvar, hos de nyanlända SFI-eleverna, även i Sverige.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Framtid
karriär
nyanlända
SFI
svensk språkt
Handle http://hdl.handle.net/2043/16729 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics