Skillnader hos elevers beteenden i klassrummet respektive idrottshallen

DSpace Repository

Skillnader hos elevers beteenden i klassrummet respektive idrottshallen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skillnader hos elevers beteenden i klassrummet respektive idrottshallen
Author Magnusson, Filip ; Nilsson, Johannes
Date 2013
Swedish abstract
Vår studie är gjord för att se om det finns någon skillnad i mellanstadieelevers beteenden i klassrum respektive idrottshall. Våra frågeställningar är: Finns det skillnader i beteendena hos mellanstadieelever i idrottshallen respektive i klassrummet? Finns det några skillnader mellan pojkars och flickors beteenden? Hur yttrar sig eventuella skillnader och vad beror de på? För att komma fram till detta har vi använt oss av observationer som metod och observerat årskurs fem-klasser på två olika skolor. I arbetet har vi kopplat vår empiri till Connells teori om hegemonisk maskulinitet och Goffmans beteendeteori Front-stage och backstage. Vi har också använt oss av behaviorismens grundläggande tankar om hur en miljö kan påverka ett beteende. Under arbetets gång har vi sett skillnader i pojkar och flickors beteenden och därför har genus blivit ett av våra perspektiv. Vårt syfte är att öka kunskapen om elevers beteende i olika skolrum. Det är av vikt för alla lärare som undervisar elever i olika miljöer. Resultatet visar att det kan finnas skillnader i elevernas beteenden beroende på vilken miljö de vistas i. Vi har sett en klass där sportpojkarna styr gruppen genom en hegemonisk maskulinitet. Det blir allra tydligast i idrottshallen eftersom sportpojkarna känner sig hemma i den miljön. En annan grupp vi har följt utmärker sig genom att de bryter mot de vanliga genusnormerna. Flickorna tar lika stor plats som pojkarna. Denna grupps beteenden har vi kopplat till Goffmans Front-stage och backstage teori eftersom vi tycker att denna grupp kännetecknas av att alla elever söker uppmärksamhet, både från personal och klasskamrater. Sportpojkarnas beteenden i idrottshallen kopplar vi till behaviorismens grundtankar om hur miljön påverkar beteendet. I detta fall är sportpojkarna fostrade i en tävlingsmiljö utanför skolan som de tar med in på idrottslektionerna. På båda skolorna har elevernas beteenden varit lugnare i klassrummet än i idrottshallen. I idrottshallen är det ofta högljutt, stimmigt och tävlingsinriktat. I klassrummet finns det tydligare regler och det är allmänt lugnare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 55
Language swe (iso)
Subject Behavior
Classroom
Sports hall
Handle http://hdl.handle.net/2043/16738 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics