Kan elevers tankar kring sitt lärande och lärares reflektioner mötas för att utveckla en gemensam kunskapssyn?

DSpace Repository

Kan elevers tankar kring sitt lärande och lärares reflektioner mötas för att utveckla en gemensam kunskapssyn?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kan elevers tankar kring sitt lärande och lärares reflektioner mötas för att utveckla en gemensam kunskapssyn?
Author Engdahl, Maria
Date 2013
Swedish abstract
Denna uppsats belyser elevers sätt att se på sitt eget lärande och hur denna syn tas tillvara i skolan. Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur eleverna vill tillägna sig nya kunskaper och utveckla sitt lärande samt hur lärarna kring eleverna kan möta upp detta synsätt. För att ta reda på elevernas åsikter har de fått svara på en enkät. Undersökningen har vänt sig till elever i årskurs 2, 4 och 6. För att ta reda om lärarna kan möta upp elevernas tankar har jag valt att låta lärare reflektera kring sina lärandesituationer. Jag har även valt att intervjua lärarna. Resultatet från enkäter, reflektionsböcker och intervjuer har jag tolkat och analyserat med hjälp av forskning. Examensarbetets tydligaste slutsatser är att eleverna blir mer intresserade och får en bredare kunskapsinhämtning när de själv får påverka på vilket sätt de vill lära sig. Det är också tydligt att eleverna blir mer engagerade när det är varierat arbetsätt där deras tankar står i fokus. De flesta lärarna tyckte att reflektion av deras lektioner hjälpte dem att ringa in elevernas tankar och fick dem att våga prova nya verktyg och arbetssätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Lärande
kunskapssyn
elevers medinflytande
påverkan
lärarens reflektion
Handle http://hdl.handle.net/2043/16747 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics