Skillnader och likheter mellan två friskolors arbete med läsförståelse

DSpace Repository

Skillnader och likheter mellan två friskolors arbete med läsförståelse

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skillnader och likheter mellan två friskolors arbete med läsförståelse
Author Ahlgren, Helene ; Coghlan, Ina
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka likheter och skillnader mellan två friskolor i arbetet med läsförståelse. Vi ville ta reda på hur lärarna på två friskolor arbetar för att uppfylla kunskapskraven när det gäller läsförståelse, samtidigt ville vi se om lärarna ger eleverna möjlighet att prova olika arbetssätt och arbetsformer när det gäller läsförståelse. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med sex stycken pedagoger från årskurs 1 - 3 . Vi har valt att skriva om Vygotskjis teorier, då han anses vara förgrundsfiguren för ett sociokulturellt perspektiv på lärandet. Genom hela vårt arbete har vi använt oss av Barbro Westlunds litteratur som behandlar läsförståelse och samt hur forskning ser ut kring ämnet. Genom högläsning, samtal och i diskussioner utvecklar pedagogerna elevens läsförståelse. Det visade sig vara viktigt att eleven hittar läslusten när pedagogerna utmanar eleverna utifrån deras olika behov i sin förståelseprocess. Pedagogerna menar att läsförståelse är att kunna läsa mellan raderna och samtidigt utveckla ett stort ordförråd. Nyckelord: Kvalitativ metod, läsförståelse, sociokulturellt perspektiv
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 48
Language swe (iso)
Subject läsförståelse
friskolor
tidiga åren
Handle http://hdl.handle.net/2043/16748 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics