En vision om en ny didaktik för undervisning i företagsekonomi

DSpace Repository

En vision om en ny didaktik för undervisning i företagsekonomi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En vision om en ny didaktik för undervisning i företagsekonomi
Author Bäck, Erik
Date 2014
Swedish abstract
Detta examensarbete är genomfört inom ramen för examensarbetet på lärarprogrammet vid Malmö högskola. Syftet med uppsatsen är att visa på möjligheterna med ny didaktik vid undervisning i företagsekonomi på gymnasiet. Metoden som använts är studie av relevant pedagogisk och didaktisk litteratur. Resultatet är ett förslag på möjligheter med ny didaktik i ämnet Företagsekonomi med hjälp av MMORPGs funktioner. Slutsatsen är att användandet av MMORPGs vid undervisning i ämnet Företagsekonomi skapar många värdefulla fördelar ur didaktisk synpunkt i jämförelse med dagens klassrumsdominerade didaktik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 46
Language swe (iso)
Subject didaktik
företagsekonomi
undervisning
dataspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/16765 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics