Part 1: What is biosphere entrepreneurship?

DSpace Repository

Part 1: What is biosphere entrepreneurship?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Björk, Fredrik
dc.date.accessioned 2014-02-04T18:39:08Z
dc.date.available 2014-02-04T18:39:08Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16769
dc.description Denna rapport är resultatet av en förstudie med ambitionen att koppla samman socialt entreprenörskap med den potential som finns i Biosfärområdets värdegrund för utveckling av innovativt företagande. i Förstudien innehåller tre delar; ny definitionen av begreppet socialt entreprenörskap relaterat till Biosfärområdets förutsättningar och villkor (Biosphere Entrepreneurship), en behovs- och nulägesanalys samt en beskrivning av ett innovationssystem och finansieringsmodell för socialt entreprenörskap i Biosfärområdet (Biosphere Innovation System). en_US
dc.description.abstract This report is the result of a pilot study with the ambition of connecting social entrepreneurship with the values of the Biosphere reserve, for development of innovative enterprise. The preliminary study is comprised of three parts: a new definition of the concept of social entrepreneurship in relation to the conditions and circumstances of the Biosphere reserve (Biosphere Entrepreneurship); an analysis of the present situation and future needs; and a description of an innovation system and a model for social entrepreneurship in the Biosphere reserve (Biosphere Innovation System). en_US
dc.format.extent 16
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Biosfär Vänerskärgården Kinnekulle en_US
dc.publisher Skaraborgs kommunalförbund en_US
dc.subject social entrepreneurship en_US
dc.subject social innovation en_US
dc.subject resilience en_US
dc.subject sustainable development en_US
dc.subject biosphere reserves en_US
dc.subject social-ecological systems en_US
dc.subject ecosystem services en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Part 1: What is biosphere entrepreneurship? en_US
dc.type Chapter in Report
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Culture and Society en_US
dc.contributor.department Malmö University. Urban Studies (US) en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.identifier.url https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/node/2397 en_US
dc.relation.ispartofpublication Biosphere reserve entrepreneurship : A pilot study on social entrepreneurship in the biosphere reserve Lake Vänern Archipelago and Mount Kinnekulle, Sweden;
dc.format.ePage 16
dc.format.sPage 1
mahlocal.rights.oaType green
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics