Handhygiensrutiner - faktorer som påverkar följsamheten

DSpace Repository

Handhygiensrutiner - faktorer som påverkar följsamheten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Handhygiensrutiner - faktorer som påverkar följsamheten
Author Carlsson, Victor ; Dahl, Erik
Date 2014
English abstract
Background: Healthcare-associated infections are one of the most common complications of hospital care of patients and affects an estimated 10% of all inpatients. Hand hygiene is the most important measure for preventing healthcare associated infections. Aim: The aim was to describe factors that affected nurses’ compliance to basic hand hygiene routine in inpatient care. Method: A literature search was made in PubMed and CINAHL. The study is based on ten scientific articles that was quality examined and analyzed to obtain a result. Result: Continuous education increases compliance to hand hygiene. Another important factor for increased compliance is the design of the working environment. Access to hand disinfectant must be in the working path and in the field of view for the nurse. The authors also found that a change at group level in form of formal and informal leaders had a strong positive impact.
Swedish abstract
Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är en av de vanligaste komplikationerna för sjukhusvårdade patienter och drabbar uppskattningsvis 10 % av alla inneliggande patienter. Handhygien är den viktigaste åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Syfte: Syftet var att beskriva faktorer som påverkade sjuksköterskans följsamhet av basal hygienrutin inom slutenvård. Metod: En litteratursökning är gjord i databaserna PubMed och CINHAL. Studien är baserad på tio vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades och analyserades för att få fram resultatet. Resultat: Kontinuerlig utbildning ökade följsamheten till handhygien. En annan viktig faktor för ökad följsamhet var utformningen av arbetsmiljön. Tillgång till handdesinfektionsmedel måste finnas i arbetsvägen och i synfältet för sjuksköterskan. Författarna fann även att en förändring på gruppnivå i form av formella och informella ledare hade en stark positiv påverkan.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject faktorer
följsamhet
handhygien
sjuksköterska
vårdrelaterade infektioner
Handle http://hdl.handle.net/2043/16773 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics