Handhygiensrutiner - faktorer som påverkar följsamheten

DSpace Repository

Handhygiensrutiner - faktorer som påverkar följsamheten

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Carlsson, Victor
dc.contributor.author Dahl, Erik
dc.date.accessioned 2014-02-05T13:19:19Z
dc.date.available 2014-02-05T13:19:19Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16773
dc.description Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är en av de vanligaste komplikationerna för sjukhusvårdade patienter och drabbar uppskattningsvis 10 % av alla inneliggande patienter. Handhygien är den viktigaste åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Syfte: Syftet var att beskriva faktorer som påverkade sjuksköterskans följsamhet av basal hygienrutin inom slutenvård. Metod: En litteratursökning är gjord i databaserna PubMed och CINHAL. Studien är baserad på tio vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades och analyserades för att få fram resultatet. Resultat: Kontinuerlig utbildning ökade följsamheten till handhygien. En annan viktig faktor för ökad följsamhet var utformningen av arbetsmiljön. Tillgång till handdesinfektionsmedel måste finnas i arbetsvägen och i synfältet för sjuksköterskan. Författarna fann även att en förändring på gruppnivå i form av formella och informella ledare hade en stark positiv påverkan. en_US
dc.description.abstract Background: Healthcare-associated infections are one of the most common complications of hospital care of patients and affects an estimated 10% of all inpatients. Hand hygiene is the most important measure for preventing healthcare associated infections. Aim: The aim was to describe factors that affected nurses’ compliance to basic hand hygiene routine in inpatient care. Method: A literature search was made in PubMed and CINAHL. The study is based on ten scientific articles that was quality examined and analyzed to obtain a result. Result: Continuous education increases compliance to hand hygiene. Another important factor for increased compliance is the design of the working environment. Access to hand disinfectant must be in the working path and in the field of view for the nurse. The authors also found that a change at group level in form of formal and informal leaders had a strong positive impact. en_US
dc.format.extent 23 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject faktorer en_US
dc.subject följsamhet en_US
dc.subject handhygien en_US
dc.subject sjuksköterska en_US
dc.subject vårdrelaterade infektioner en_US
dc.title Handhygiensrutiner - faktorer som påverkar följsamheten en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics