Recently added

DSpace Repository

Student/ Förskollärarutbildning /LS: Recent submissions

 • Barnsyn i förskolans dokument - En analys av hur pedagoger framställe... fulltext
  Zlateva, Biljana  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2018) Student essay 15hp
 • Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan fulltext
  Shaban, Maimunah  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2018) Student essay 15hp
 • En fenomenografisk analys av några föräldrars uppfattning om barns mu... fulltext
  Bergman, Emelie; Marteby, Moa  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2018) Student essay 15hp
 • Femårskör och skolövergång - Femårskör som förberedelseaktivitet infö... fulltext
  Ahmed, Chalink; Björkdahl, Riina  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2018) Student essay 15hp
 • Att knyta an under inskolning
  Holmqvist, Annika; Sölvgren Lundahl, Denice  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2018) Student essay 15hp

Search


Browse

My Account