Recently added

DSpace Repository

Student/ Grundlärarutbildning inr. Fritidshem /LS: Recent submissions

 • Demokratifostran på fritidshemmet – en komparativ studie på tre friti... fulltext
  Krook, Marcus; Yekta, Keyvan  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Student essay 15hp
 • Samverkan och kommunikation kring det gemensamma uppdraget fulltext
  Svensson, Pierre; Eriksson, Pontus  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Student essay 15hp
 • Fritidslärarnas tolkning av det demokratiska uppdraget fulltext
  Jönsson, Niklas; Åkesson, Martin  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Student essay 15hp
 • Fritidslärarnas dubbla uppdrag.
  Öberg, Valentina  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Student essay 15hp
 • Elevers upplevelser av elevinflytande och delaktighet i fritidshemmet fulltext
  Sjöstedt, Isak; Wikström, Martin  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Student essay 15hp

Search


Browse

My Account