Outdoor education in preschool

DSpace Repository

Outdoor education in preschool

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Outdoor education in preschool
Author Nilsson, Sara ; Olsson, Malin
Date 2014
Swedish abstract
I vår studie kommer ni som läsare få läsa om utomhuspedagogik. Vårt syfte har varit att få en inblick i vad utomhuspedagogik är, även att få mer kunskaper om hur utomhuspedagogik uppfattas inom aktuell forskning men även av de som arbetar i förskolor med den specifika inriktningen. Vi avser därmed försöka få en mer nyanserad bild av utomhuspedagogik. De frågeställningar vi utgått från har varit vad utomhuspedagogik betyder för pedagogerna? Finns det några nackdelar enligt pedagogerna, och i så fall vilka är dessa? Och den sista frågan vi ställt är om det ställs några specifika krav på pedagoger som arbetar i förskolor med en utomhusinriktad pedagogik?
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Utomhuspedagogik
Miljö
Natur
Handle http://hdl.handle.net/2043/16784 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics