Outdoor education in preschool

DSpace Repository

Outdoor education in preschool

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nilsson, Sara
dc.contributor.author Olsson, Malin
dc.date.accessioned 2014-02-06T13:22:28Z
dc.date.available 2014-02-06T13:22:28Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16784
dc.description I vår studie kommer ni som läsare få läsa om utomhuspedagogik. Vårt syfte har varit att få en inblick i vad utomhuspedagogik är, även att få mer kunskaper om hur utomhuspedagogik uppfattas inom aktuell forskning men även av de som arbetar i förskolor med den specifika inriktningen. Vi avser därmed försöka få en mer nyanserad bild av utomhuspedagogik. De frågeställningar vi utgått från har varit vad utomhuspedagogik betyder för pedagogerna? Finns det några nackdelar enligt pedagogerna, och i så fall vilka är dessa? Och den sista frågan vi ställt är om det ställs några specifika krav på pedagoger som arbetar i förskolor med en utomhusinriktad pedagogik? en_US
dc.format.extent 35 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Utomhuspedagogik en_US
dc.subject Miljö en_US
dc.subject Natur en_US
dc.title Outdoor education in preschool en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics